A l’escola disposem d’un hort que ens obre un munt de possibilitats de treball amb els infants. Aquest projecte parteix de la necessitat de gaudir d’un espai exterior ric i estimulador, amb propostes didàctiques naturals que fomenten la descoberta i l’experimentació dels infants, aportant-los coneixements i respecte vers la natura. Des de molt petits els infants senten gust per la descoberta i curiositat pel seu entorn,  fet que els impulsa a explorar i intentar comprendre el que hi passa. Plantem llavors i planté, reguem, observem el creixement de les plantes i els fruits i la seva recollida per després tastar-los. Aquesta proposta acull  la col·laboració d’uns pares experts en aquest tema que ens ajuda i ens assessora en la cura de l’hort.