La psicomotricititat és el conjunt “d’interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensori motrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial”, segons la definició consensuada per les associacions espanyoles de Psicomotricitat o Psicomotricistes. La psicomotricitat és l’acció del sistema nerviós central que crea una consciència en l’ésser humà sobre moviments que realitza a través dels patrons motors, com ara la velocitat, l’espai o el temps.

El material que es proposa per les sessions psicomotrius pretenen enriquir les activitats, ja que faciliten i completen les accions dels infants. Un material que el significat ve donat per les seves carcaterístiques físiques i per l’acció del infant.

També recolçem, amb la gestió, el fet que els nens puguin assistir a classes de natació específica per nadons i nens de primera infancia, a la piscina coberta de Manlleu.

Segons va dir Fernand Deligny:

Si vols conèixer-los ràpidament, fes-los jugar;

si vols ensenyar-los a viure, fes-los jugar;

si vols que agafin gust pel treball, fes-los jugar;

si vols exercir la teva professió, fes-los jugar, jugar i jugar.”

 
Anelles de fusta Cub
 Cuc  Estructures de fusta
Mòduls de psicomotricitat  Pilotes
Tricicles Pales i rampells