ESPAIS

Som una escola molt  petita però amb molt recursos. Així que donarem més importancia als recursos, projectes, propostes educatives i materials.

 

MATERIALS

MATERIAL DE JOC SIMBÓLIC

El joc simbòlic és el joc en el qual l’infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults. El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments. No hem d’oblidar que el joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda a l’infant a conèixer-se a si mateix i a l’entorn social que l’envolta.

Al patufet comptem amb molts material per treballar el joc simbólic, ho podeu veure picant al link:

MATERIAL NO ESTRUCTRAT

Els infants no necessiten un excés de joguines destinades a una finalitat; un puzle, un tricicle, jocs d’encaixos, etc… Aquest tipus de joguines en algunes ocasions limiten el pensament i l’aprenentatge significatiu.

Per saber-ne més clickeu al link:


PROJECTE LA LLUM

Tot l’equip d’educadores vam pensar que podríem  crear un projecte de la llum en què tots els nens i nenes de a nostra llar d’infants guadissin i descobrissin el món de les llums, les ombres xineses, les transparències…

MATERIAL PER JOCS DE DESCOBERTA

És una activitat d’exploració, manipulació i combinació d’objectes diversos i variats. Té la finalitat de donar resposta a la demanda creixent d’activitat i exploració contínua del grup. Contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels infants. Amb aquest joc els infants perceben nocions de volum, capacitat, equilibri, quantitat, qualitat… a través de la manipulació, exploració i experiència amb els diferents materials.

INSTRUMENTS MUSICALS

La música és molt important en els primers anys de vida de l’infant, ja que sense adonar-se va aprenent progressivament a reconèixer el món que l’envolta amb el to festiu i juganer que li proporcionen les cançons. Tots els infants tenen capacitat pel cant i és una necessitat, com ho és el moviment, el joc o la paraula.

MATERIAL PSICOMOTRIU

El material que es proposa per les sessions psicomotrius pretenen enriquir les activitats, ja que faciliten i completen les accions dels infants. Un material que el significat ve donat per les seves carcaterístiques físiques i per l’acció del infant.

PROJECTE LLENGUATGE

Al patufet treballem entre d’altres l’expressió corporal, les emocions i el llenguatge oral. Treballem el llenguatge oral introduint nou vocabulari. Per treballar l’expressió corporal i les emocions, fem petites dramatitzacions. . A través dels contes, transmetem un munt de valors i sobretot reforcem el nostre vincle afectiu amb ells.

 

PROJECTE EXPRESSA’T!

Expressa’t vol ser una proposta acollidora i amable que generi i faciliti la relació de l’infant vers infant, infant i adult, infant i materials diversos.

PROJECTE HORT

A l’escola disposem d’un hort que ens obre un munt de possibilitats de treball amb els infants. Aquest projecte parteix de la necessitat de gaudir d’un espai exterior ric i estimulador, amb propostes didàctiques naturals que fomenten la descoberta i l’experimentació dels infants, aportant-los coneixements i respecte vers la natura.