L’escola infantil el Patufet, des del curs 1994-1995 l’escola és municipal, és a dir, l’ajuntament és qui la gestiona. Acull el primer cicle d’educació infantil.

Està situada a Sant Bartomeu del Grau. Aquest és un municipi de la comarca d’Osona amb una superfí­cie aproximada de 34km2 situat al Lluçanès, vora al límit amb la Plana de Vic. Es comunica amb carretera amb Vic (13km), Perafita (12km), Prats de Lluçanès (20 km) i Olost (10km).

Actualment Sant Bartomeu té 850 habitants(2016), que viuen distribuïts entre el nucli urbà, les diferents urbanitzacions i les cases de pagès.

El municipi compta amb la majoria d’equipaments necessaris; escola, bibliobús, piscina, camp de futbol, casal d’avis, CAP, farmàcia, ludoteca, telecentre…

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

Partim que l’escola ha de ser un lloc acollidor, un espai ric en estímuls, una oportunitat d’aprenentatge i benestar. Ha de proporcionar un context educatiu obert, estable i respectuós, que promogui i garanteixi el benestar físic, psicològic i emocional de l’infant, així­ com el seu desenvolupament personal i social.

PER AIXÒ DONEM MOLTA IMPORTÀNCIA:

A L’INFANT

Per nosaltres cada infant és únic i diferent, amb moltes capacitats i aptituds. Ell es el protagonista del seu aprenentatge.

EL JOC I L’EXPERIMENTACIÓ

A través del joc i l’experimentació els infants descobreixen el món que els envolta. Per tant, es importantíssim jugar, tocar, manipular, olorar, percebre…

ELS MATERIALS QUE OFEREIXEN POSSIBILITATS

El material no estructurat, el natural i el reciclat ofereixen als infants la possibilitat de fer un joc lliure, crear hipòtesis i potenciar la creativitat i la imaginació.

ELS ESPAIS

Proporcionar els espais i materials adequats al moment evolutiu en que es troben, de manera que sigui un estímul que fomenti

el desenvolupament de tots els processos d’aprenentatge.

LA VIDA QUOTIDIANA

Els hàbits i rutines a més de cobrir les necessitats bàsiques dels infants, els donen seguretat. Per tant el canvi de bolquer, l’hora dels àpats o el descans representen estones d’aprenentatge de gran importància.