MENSUALITATS:

JORNADES HORARIS QUOTA DEL MES
JORNADA MATÍ I TARDA 2/4 de 9h a 5h 154,67 €
JORNADA MATÍ 2/4 de 9h a 2/4 d’1h 109,33 €
JORNADA TARDA 3/4 de 3h a 5h 76,20 €
MONITORATGE MENJADOR 2/4 d’1h a 3/4 de 3h 4,93 €
HORES EXTRES 2,80 €
MATERIAL ESCOLAR 61,20 euros l’any