La metodologia de l’escola es planteja des d’una vesant de GLOBALITZACIÓ. Així permet entendre els infants com un tot i potenciar el desenvolupament dels diverses aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu-social, psicomotriu i comunicatiu.

A través del JOC, a partir del qual s’observa, s’investiga, s’experimenta, es manipula… Ja que enriqueix la comunicació, la integració, la imaginació i la creació, l’infant podrà establir relacions amb els coneixements que ja tingui i aconseguir aprenentatges significatius. Per tant, l’infant és el protagonista dels seus coneixements. Els infants tenen una curiositat innata i il.limitada per moure’s, mirar, tocar, explorar i experimentar dins les seves possibilitats amb tot el que els envolta. En aquest sentit considerem el joc com a eina imprescindible per adquirir un aprenentatge significatiu.

Els racons de joc amb els que compta l’aula principal de l’escola responen a les necessitats que tenen els nens/es de conèixer als companys, de reviure de manera lúdica situacions quotidianes i de poder experimentar amb la seva pròpia activitat diferents rols que hi ha al seu voltant.

En relació a aquests trobem important recollir, activitat necessària per a poder adquirir l’aprenentatge d’ordenar, classificar i combinar lliurement dins un ordre. Les rutines ajuden als nens i nenes a anticipar i preveure les accions. Desenvolupar hàbits d’autonomia, convivència, i aprendre a orientar i estructurar el temps i l’espai.

L’INDIVIDUALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE és bàsic per a l’assoliment dels nostres objectius. S’ha de tenir en compte que el nen/a és el centre de la nostra tasca; s’ha de respectar el seu ritme, valorar positivament els aprenentatges, la qualitat dels materials, l’espai…

Una característica pròpia de les escoles bressol que les podrien qualificar de rurals, és el fet que al ser pocs nens i que la major part del temps el passem tots junts, fa que es desencadeni una gran INTERACCIÓ ENTRE INFANTS DE DIVERSES EDATS, ja sigui durant les experimentacions, el treball dels hàbits, l’hora de menjar…

Les educadores s’organitzen a partir del TREBALL EN EQUIP. Forma part de la lí­nia de l’escola, que aquest equip estigui obert a les innovacions del món educatiu.

 

ACTIVITATS I PLA DE TREBALL

Prioritzem les activitats vivencials, de natura, de descoberta, experimentació i manipulació, sense oblidar el treball dels hàbits i l’autonomia, present en tot el que realitzem.

Potenciem l’estimulació de la imaginació i l’experimentació a través d’activitats com el joc heurí­stic, la panera dels tresors, les safates d’experimentació i les descobertes, per als més menuts, i els projectes, el joc simbòlic, l’estimulació de la creativitat i les activitats de natura, per als més grans.

Participem de forma activa en les diferents festes i tradicions populars catalanes.