Nosaltres pensem que l’educador cal que tingui un seguit de qualitats i valors humans que possibilitin una actitud efectiva, propera, acollidora, receptiva i respectuosa vers els infants, les famílies i els companys.

També cal que sigui un professional amb capacitat i competència per tal d’organitzar, facilitar, observar i intervenir en el procés educatiu.

L’educador de l’escola bressol funciona com a model i transmet uns certs valors culturals i, per tant, ha de ser conscient i respectuós vers altres valors culturals i ha de tenir cura dels missatges que dóna tant als infants com a les seves famílies. Aquesta flexibilitat també és important de cara un bon treball en equip, compartint idees i punts de vista diferents, aportant noves propostes, ajudant a crear un bon clima, valorant la pròpia feina i la dels altres.

Durant el curs escolar les educadores participem en diferents cursos, tallers, seminaris i jornades organitzats des del Departament d’Ensenyament o alguna altre institució. Considerem que es molt important l’aprenentatge continu per part de tot l’equip d’educadores, donat els canvis ràpids de la societat actual. També participem en les diferents reunions ja sigui d’escoles bressol del Lluçanés o d’Osona.