EL ROL DE LES FAM͍LIES

Des de l’escola creiem en la importància de la relació amb les famí­lies i ens agrada mantenir una comunicació oberta, ja que creiem que és essencial per tal de garantir el seguiment de cada infant i del seu procés evolutiu.

És imprescindible que famílies i educadores treballem conjuntament per poder aconseguir una bona escola d’educació infantil pels infants, on s’hi sentin feliços, hi puguin créixer i desenvolupar-se lliurement i aprenguin a viure i a conviure.

El contacte amb les famí­lies el fomentem mitjançant:

– Entrevistes individuals amb els pares dels infants que entren per primera vegada a l’escola

– Reunió general de pares a principi de curs, per informar del funcionament de l’escola

– Contacte amb els pares en el moment de portar i venir a buscar els infants

– Agenda escolar

– Entrevistes individuals, al final del primer trimestre per parlar de com ha anat l’adaptació

– A final de curs entrevista personal amb el lliurement de l’informe

– Les educadores estan a disposició de les famí­lies per qualsevol informació o entrevista personal

– L’Associacio de pares i mares: com a òrgan promotor d’activitats culturals i de col·laboració en la tasca pedagògica, col·labora en les celebracions, festes, sortides…